CERTIFICERET

Familie-Psykoterapeut

FULD DISKRETION

Er en selvfølge hos mig

TELEFONISK SAMTALE

er også en mulighed

BETALING VIA

MobilePay eller kontant

Hvad er terapi?

Hvad er terapi egentlig? Det korte svar er: Terapi er anvendelse af psykologisk metoder, hvor en klient gennem kontakt med en terapeut kan blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

Hvad er terapi hos mig.

Jeg lægger vægt på:

  • Der bliver skabt et tillidfuldt, nærværende og trygt rum, hvor du kan være dig uden fordomme.
  • Vi har alle brug for, at blive mødt, set og hørt, som den man er. Samt blive forstået og accepteret.
  • Det er min opgave, at skabe en god kontakt til dig.
  • Jeg mener, vi rummer alle redskaber, muligheder og styrker inde i os. Som jeg i terapien, kan være støttende til, at få frem.

Jeg er af den overbevisning:

  • Vi alle er forskellige.
  • Det du mærker og føler, er rigtigt for dig.
  • Som terapeut opfatter jeg ikke mig selv, som ekspert i dit liv.
  • Jeg forholder mig spørgende og lyttende, uden at konkludere på, hvad der er bedst for dig.

I terapien trækker jeg på min viden om, at vores krop og hjerne husker. Derfor kan vi reagere på det, vi engang lærte som barn, som i dag ikke altid er konstruktivt. Dette kunne f.eks. være flugt, kamp, lukke af for omgivelserne, vrede, konstant på vagt.

Den narrative og systemiske tilgang til terapi.

Jeg er optaget af den narrative og systemiske tilgang. Narrativ betyder fortælling/ historier. Det vi fortæller om os selv og vores liv. Det er gennem disse historier, vores erfaringer tolkes. Den narrative tilgang er, at livet består af flere forskellige fortællinger, adskiller problemet fra personen, har en anerkendende tilgang og fokuserer på det der lykkedes.

Den systemiske tilgang er, at intet kan stå alene, vores problemer/ udfordringer opstår i relationer og systemer, som vi mennesker befinder os i. Vi påvirkes altid af hinanden. Den systemiske tænkning lægger vægt på, der ikke er en sandhed , og vi skaber mening og sammenhæng i vores forståelse af verden. Samt sproget skaber vores virkelighed.

Terapi er for alle.

Man kan have gavn af, at tale med en neutral og udenforstående – en psykoterapeut.

Der kan være udfordringer, noget man unde sig over, bekymringer, frustrationer, krise i ens liv, eller skabe forståelse for dig selv og andre.

Bagved et problem, er der et ønske om noget andet. lad os sammen finde ind det.

Psykoterapi kan hjælpe dig med, at åbne op for nye veje. 

Ønsker du at blive ringet op?

Jeg tager desværre ikke nye kunder ind i øjeblikket.

Heidi Egeberg, Terapeut. Udfører terapi i kolding.